”Die Ostseeflughafen Stralsund-Barth GmbH”

Das Wappen des Landkreises Vorpommern-Rügen     Das Wappen der Hansestadt Stralsund        Das Wappen der Stadt Barth

Sällskapet grundades den 27 Juni 1991 för att agera som en flygplats.
Allgemena och affärsmässiga flyg är möjliga.

„Ostseeflughafen Strahlsund-Barth GmbH“ är i egendomen av destriktet Vorpommern-Rügen (37,5%), hansestaden Stralsund (37,5%) och staden Barth (25%).

Mer information om egendomarna: